Hällristning L1967:2462 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 9,1x7,2 m (NV-SÖ), bestående av 40 skepp, 19 människofigurer, 13 djurfigurer, 1 fågelfigur, 10 fotsulor, 4 cirkelfigurer, 1 trädfigur, 1 dubbelspiral, 12 otydbara figurer, 39 linjer och 110 skålgropar. Skeppen är 9-173 cm varav 9 enkellinjiga, 3 dubbellinjiga, 25 helt uthuggna och 1 prickhuggen. 6 av de enkellinjiga skeppen har 2-12 bemanningsstreck. 4 av de har inåtvända stävar varav 3 med kjölförlängning fram och stabilisator bak. På ett skepp är 2 av bemanningsstrecken försedda med en lurlinje och ett har ett huvud samt en yxliknande figur. Genom ett av skeppen går en linje, 23,5 cm. Samtliga dubbellinjiga skepp har 4-9 bemanningsstreck. Ett av de har hästhuvudstävar och en lång kjölförlängning som är förbunden med stäv genom en tvärlinje. I skeppet står 2 människofigurer med en stav i handen. 2 skepp har inåtvända stävar, kjölförlängning fram samt stabilisator bak, varav ett är fragmentariskt pga eldskada. Ett skepp är till största delen prickhugget, bara en lite del av stävpartiet är ristat tydligt. Av de uthuggna skeppen har 20 bemanningsstreck (1-38 st), 5 därav har hästhuvudstävar varav 1 med en fotsulliknande stäv bak. 8 har inåtvända stävar varav 5 med kjölförlängning. 11 av de uthuggna skeppen har stabilisator bak. Ett har fotsulliknande stävar varav en försett med 2 öron. Ett har en tillsatt lurlinje och ett annat skepp har 2 bemanningsstreck som är förbundna. 2 av de uthuggna skeppen har en tvärlinje mellan stäv och stabilisator. 6 av de uthuggna skeppen är tämligen slarvigt huggna. 4 är fragmentariska pga eldskador. 2 har updaterade stävar varav ett med 2 stabilisator bak. I 3 skepp är en av bemanningsstrecken format som ett kors. Under stora solhästen finns en prickhugget skepp. Människofigurer är 19-70 cm, varav 6 i kontur och 13 uthuggna. 7 har svärd varav 4 med V-formig doppsko. 5 är falliska, 5 har stora vader och 3 har en mask. Två av människorna är placerad i ett dubbellinjigt skepp med var sin stav. 3 står i adorantställning varav 2 med inåtvända fötter och en placerad på toppen av en trädfigur (52 cm h inkl. trädfigur). 3 är utan armar, varav 1 med utåtvända ben. En större människofigur har en pil och båge och är delvis skadad genom eldning (huvud och större delen av ben saknas). 3 håller en ceremoniell yxa i ena armen, medan den andra armen är förbunden med svärdet. Det största har en öpning mellan kropp och ben. En av människofigurerna har kroppen som ett cirkelkors, en som en cirkel samt en som en påbörjat spiral. En av människofigurer har svärd, fallos och mask och är en del av ett brudpar som är överhugget av ett stort skepp. Djurfigurerna är 15-54 cm, varav 4 med 2 ben och 6 med 4 ben. 3 av dem är solhästar, varav en (22,5 cm) är grunt och delvis prickhuggen. Den har en skålgrop som är fästad med huvudet genom en linje. En (som liknar den stora solhästen) har ingen "sol" och den prickhuggna 3-delad svans. Den tredje är 54,5 cm och har en helt uthuggen cirkel fäst vid huvudet genom en linje. (RAÄ dnr 3.4.2-2351-2017) Äldre beskrivning: Hällristning, 9x6 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 30 skepp, 10 människofigurer, 10 fotsulor, 10 fyrfotadjur och en mängd älvkvarnar. Skeppen är 12-145 cm l. Människofigurerna är 15-70 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och ca 1.0 cm dj. Ristningen fortsätter mot SSÖ där den ännu delvis täcks av en gammal husgrund."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ sluttande häll. Hagmark vid gammal husgrund."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m NV om vägen Tanum-Bullaren."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.7255
Longitud: 11.385647
Lämnings-ID: L1967:2462
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 262:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2462