Hällristning L1967:2461 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.1 x 0.4 m (NÖ-SV), bestående av 2 människofigurer och 4 älvkvarnarMänniskofigurerna är 18 -26 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.1-0.6 cm dj.1.5 NNÖ om 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 7 skålgropar,Älvkvarnarna är 2.5-4.5 cm diam och 0.1-0.6 cm dj. Fem är belägnai rad (Ö-V) med knappt två cm mellanrum.2.3 m Ö om 1 är3) Hällristning, bestående av 1 skepp och minst 1 älvkvarn.Skeppent är 43 cm l utan bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.2 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NNV-sluttande häll mot. Intill åkermark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.681156
Longitud: 11.361894
Lämnings-ID: L1967:2461
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 333:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2461