Hällristning L1967:2459 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 2 djurfigurer och 14 älvkvarnar. (Raä dnr. 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.0 x 1.3 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur och 9 älvkvarnar. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät NÖ-sluttande häll, belägen under gärdesgård (N-S) och under gödselstad."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SV om SV hörnet av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.652789
Longitud: 11.359945
Lämnings-ID: L1967:2459
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 401:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2459