Hällristning L1967:2457 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,80x1,50 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp, 7 människofigurer, 6 djurfigurer, 5 helt uthuggna cirkelfigurer, 1 ring på fot, 7 korsformade figurer, 6 linjer och fragment samt 6 skålgropar. Skeppen är 21-54 cm l. 2 av dessa är av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck och 1 med människofigurer. 4 skepp är av dubbellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck, därav 2 med lurar, 1 med tre människofigurer med runda kroppar. Människofigurerna är 14-29 cm l, varav 4 cirkelformade och helt uthuggna, därav 3 med näsor och ståendes i ett skepp. 1 mindre människofigur är cirkelformad och med helt uthuggen kropp, 1 med fyrkantig uthuggen kropp, 1 "streckgubbe" i liggande läge. Djurfigurerna är 17-26 cm l, varav 1 hund med svansen böjd över ryggen och 1 s.k. solhäst vilken är fallisk. De helt uthuggna cirkelfigurerna är 3-6 cm diam, varav 3 med skaft, därav 2 som "solstativ" och den tredje ingående i "solhästmotivet", omgiven av 4 korsformade figurer. De korsformade figurerna är 5-11 cm st och fågelliknande, varav 2 i båten med tre människofigurer och 4 som ingår i "solhästen". Ringen på fot är 20 cm h och ringen 12 cm diam med skålgrop i mitten. Mycket kraftigt skadad av exfoliation. Linjerna och fragmenten är 3-13 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, varav 1 ingår i ringfiguren. Beskrivningen justerad i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6490-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 2,65x1,5 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 7 människofigurer, 6 djurfigurer, 2 kors, 1 ring på fot, 4 fyrklöver, en del otydbara figurer och 8 ävkvarnar. Skeppen är 19-55 cm l. Fyra är dubbeldäckade och bemannade. Två är enkla och bemannade. Alla utom ett ligger i rätt riktning. Det näst största (48 cm l) seglar neråt hällen. På två av skeppen är enkellurar. Människofigurerna är 16-30 cm h. Tre står i det största skeppet, har runda uthuggningar till kropp och långa näsor. En är belägen 23 cm högre upp på hällen och är troligen en bågskytt. En annan är 29 cm h och leder ett djur. Djurfigurerna är 17-28 cm l. Ett djur har lyft svans. En är förspänd den helt uthuggna cirkeln, 6 cm diam, med omgivande fyra fyrklöver, 6-7 cm l. "Strålknippen" kring "solskiva" dragen av häst(?). Korsen är 5x5 cm. Ringen på fot är 20 cm h, varav ringen är 12 cm diam och har en ävkvarn i mitten. Älvkvarnarna är 2,5-4,5 cm diam och 0,1-0,6 cm dj. En sten, 0,85x0,7x0,4 m, på ristningens översta del ligger inte insitu, då ristningen (ett skepp) fortsätter under den. Ristningen belägen på 10 graders VSV-sluttande häll. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt VSV-sluttande slät granithäll med exfoliationsskador. I vattenrening. Omgivande skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 33 m NNÖ om hörn av åker. 10 m SÖ om RAÄ-nr 451:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.74486
Longitud: 11.272042
Lämnings-ID: L1967:2457
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 450:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2457