Hällristning L1967:2456 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning bestående av 2 hällristningsytor (?) Hällristning (1), 9x4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 16 skepp, 4 människofigurer, 1 labyrintliknande figur, 2 fragmentariska figurer och 8 älvkvarnar. Skeppen är 23-154 cm l, varav 8 med bemanningsstreck; 6 är dubbeldäckade. De tre längsta skeppen har uppsvängda för och akterstävar och förut förlängd köllinje samt 4, 7 respektive 8 bemanningsstreck. Människofigurerna är 25-48 cm l, helt uthuggna. Den största har huvud, ben och fallos. Dess överkropp är konturhuggen, kroppen i övrigt är helt uthuggen. Den labyrintliknande figuren är 64 cm br och 59 cm h. Den är försedd med huvud och två armar, vilka slutar med 4 fingrar. De två fragmentariska figurerna utgörs troligen av ett vittrat skepp och en människofigur med svärd och pilbåge. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0,2-2 cm dj. Ev finns ytterligare fyra nu kraftigt vittrade och otydliga älvkvarnar. Huggningarna är till stora delar tydliga. Ristningen belägen på delvis vittrad 15 graders SSÖ-sluttande häll i vattenflöde. Hällristning (2), 5x2 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 1 människofigur och 8 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 33, 50, 90 och 154 cm l, varav de 3 längsta är dubbellinjiga med uppsvängda för- och akterstävar och förut förlängd köllinje samt 7, 8 resp. 4 bemanningsstreck. Det minsta skeppet är enkellinjigt, med uppsvängda stävar och har en konstruktion med bågtak på däcket. Människofiguren är 48 cm h och har huvud, ben och fallos. Överkroppen är konturhuggen, i övrigt helt uthuggen. Älvkvarnarna är 2-6 cm i diam och 0,2-2 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 7.15 x 3.3 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 11 skepp, 4 människofigurer, 1 labyrintliknande figur, 8 älvkvarnar. Skeppen är 23-154 cm l, varav 7 med bemanningsstreck; 3 är dubbeldäckade. De tre längsta skeppen har uppsvängda för och akterstävar och förut förlängd köllinje samt 4, 7 respektive 8 bemanningsstreck. Människofigurerna är 25-48 cm l, helt uthuggna. Den största med huvud, ben och fallos. Dess överkropp är konturhuggen, kroppen i övrigt är helt uthuggen. Den labyrintliknande figuren är 64 cm br och 59 cm h. Den synes vara försedd med huvud och två armar, vilka slutar med fingrar. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.2-2 cm dj. Ev finns ytterligare fyra nu kraftigt vittrade och otydliga älvkvarnar. Huggningarna är till stora delar tydliga. Ristningen belägen på delvis vittrad 15 graders SSÖ-sluttande häll i vattenflöde. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid foten av bergshöjd. Åker- och skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N om landsväg. 60 m ÖNÖ om hörn av åker vid skarp vägkrök. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.657589
Longitud: 11.390894
Lämnings-ID: L1967:2456
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 365:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2456