Hällristning L1967:2455 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningsytor med sammanlagt 6 skepp, 11 människofigurer, 1 djurfigur, 1 hjulkors och 8 skålgropar. Hällristning (1), 2,7x2,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 10 människofigurer, 1 djurfigur, 1 cirkelfigur, och 6 älvkvarnar. Skeppen är 44-96 cm l varav 4 dubbeldäckade och 1 obemannat. Två av skeppen har människofigurer i för och akter. Av människofigurern, 18-32 cm l, saknar en underdel. Djurfiguren, är 17 cm l. Cirkelfiguren är ett fyrekrigt hjul, som är 19 cm i diam. Älvkvarnarna är 2 cm i diam och ligger på en rad, 13,5 cm l. Ristningen är belägen på 45 graders NNV-sluttande vattenöversilad häll. 2,7 m SSÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), 2x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur och 2 älvkvarnar. Skeppet är 40 cm l, dubbeldäckat med 1 bemanningsstreck. Människofiguren är 20 cm h, med upplyfta armar. Älvkvarnarna är 4,5-5,5 cm diam och 0,5-0,7 cm dj, varav 1 är belägen 1,3 m SV om skeppet. (Raä dnr:326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning (2), 2.7x2.1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 6 människofigurer, 1 djurfigur, 1 fyrekrigt hjul, och 6 älvkvarnar. Skeppen är 44-96 cm l varav 4 dubbeldäckade och 1 obemannat. Två av skeppen har människofigurer i för och akter. Av människofigurerna saknar en underdel. Djurfiguren, är 17 cm l. Det fyrekriga hjulet, är 19 cm diam. Älvkvarnarna är 2 cm diam och ligger på en rad 13.5 cm l. Ristningen belägen på 45 graders NNV-sluttande häll. 2.7 m SSÖ om hällrsitning (1) är: Hällristning (2), 55x27 cm, bestående av 1 skepp, 1 människofigur, och 1 älvkvarn. Skeppet är 40 cm l, dubbeldäckat med 1 bemanningsstreck. Människofigurenär 20 cm h, med upplyfta armar. Älvkvarnen är 5.5 cm diam och 0.7 cm dj. Foton över nr 1 och 2 i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark invid bergsfot mot slättmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m VSV om RAÄ-nr 355:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678978
Longitud: 11.377088
Lämnings-ID: L1967:2455
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 356:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2455