Hällristning L1967:2443 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 14,5x7,5 m (NV-SÖ), bestående av 13 skepp,1 människofigur, 2 djur och ca 60 älvkvarnar. Skeppen är fragmentariska, 30-35 cm l. Två är dubbellinjiga och 6 har bemanningsstreck. Människofiguren, ca 40 cm l, är figurhuggen enarmad och med en älvkvarn som huvud. Djurfigurerna är 14-23 cm l och två-trebenta. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Från en av den utgår en 9 cm l ränna. Belägen på en svagt-40-80 grader sluttande, vattenöversilad häll. Alla figurer är fragmentariska och otydliga. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.5 x 1.4 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 djur och 13 älvkvarnar. Skeppen är fragmentariska, 30-35 cm l. Två är dubbellinjiga och ett enkellinjigt, alla med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 14-23 cm l och tvåbenta. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Från en av den utgår en 9 cm l ränna. Belägen på en svagt-40-80 grader sluttande, vattenöversilad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande häll. Skogsmark (glesbevuxen) intill åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m NV om NV hörnet av hönshus. 10 m SSÖ om högspänningsledning."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.737038
Longitud: 11.326733
Lämnings-ID: L1967:2443
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 296:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2443