Hällristning L1967:2440 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x1,7 m, bestående av 2 skepp, 1 älvkvarn omgiven av 2 ringar, 1 linje, samt minst 48 älvkvarnar. Skeppen är 62-24 cm l, varav det största är helt uthugget med uppåtsvängda och utsmyckade stävar samt med förlängd köllinje förut. Det mindre skeppet är enkellinjigt med tre bemanningsstreck. Ringarna är 30 respektive 12 cm i diam, varav den största är grunt huggen men fullt urskiljbar. Linjen är 42 cm l. Älvkvarnen som är omgiven av ringar är 6 cm diam och 1,5 cm dj. De övriga älvkvarnarna, 2-5 cm i diam och 0,2-0,5 cm dj, är främst koncentrerade till två grupper ovanför det största skeppet. (Raä dnr: 326-3201-20099 - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.40x1.25 (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 älvkvarn omgiven av ring, 1 linje, samt minst 47 Älvkvarnar. Skeppet är 62 cm l. Ringen är 12 cm diam. Linjen, 42 cm l. Älvkvarnen som är omgiven av ring är 6 cm diam och 1.5 cm dj. Ca 90 cm NÖ om den huvudsakliga ristningsytan finns ytterligare två älvkvarnar, 2.5 cm diam och 0.4 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NV-sluttande häll på bergshöjd med många berg i dagen. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NV om en punkt där väg till Allestorp och gammal gärdesgård (NÖ-SV) löper samman. 28 m ÖSÖ om gravhög belägen i skogskant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678988
Longitud: 11.388969
Lämnings-ID: L1967:2440
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 230:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2440