Hällristning L1967:2437 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,7x3,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 20 figurer, varav 7 skepp, 2 människofigurer, 9 cirkelfigurer och 2 älvkvarnar. Skeppen är 15-35 cm l. Tre är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav 1 med lurblåsare. 2 är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ett av skeppen längst i SV är helt uthugget, med korta stävar. Det största skeppet har 25 bemanningsstreck. Människofigurerna är 15-39 cm l, varav den största är av "streckgubbetyp" och har älvkvarnar som huvud och händer. Den lilla människofiguren saknar armar och står omedelbart under ett hjulkors. Cirkelfigurerna är 30-55 cm i diam, varav den största är ett cirkelkors och 7 har 3-4 koncentriska ringar. 4 av cirkelfigurerna har en älvkvarn i mitten och 1 har en vågig linje. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på 20 grader SSÖ-sluttande häll med vattenöversilad och mycket vittrad yta. (Raä dnr. 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 5.7x3.2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 1 människofigur, 1 hjulkors, 1 fragment och 2 älvkvarnar. Skeppen, 34-130 cm l, vara 3 är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck därav en med lurblåsare och 2 är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Cirkelfigurerna, 39-55 cm diam, med vardera fyra koncentriska ringar av vilka tre har mittpunkt. Fragmentet är en 32 cm l linje. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll med mycket vittrad yta. Belägen på 20 grader sluttande, vattenöversilad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSV-sluttande häll på bergssluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om Raä nr 288:2."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.728941
Longitud: 11.332005
Lämnings-ID: L1967:2437
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 288:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2437