Hällristning L1967:2436 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,58x1 m (N-S), bestående av 2 ytor, A och B. A, Hällristningsyta, 0,61x0,60 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 människofigurer, 30-45 cm l, varav 2 med uppsträckta armar, svärd, fallos och skrotum. Samtliga med helhuggna kroppar och stora vader. 1,3 m NNV om yta A är: B, Hällristningsyta, 1,93x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 6 människofigurer, 3 fotsulefigurer, 11 streck och 3 skålgropar. Skeppen är 36 cm resp. 96 cm l, det kortare är av enkellinjetyp och fragmentariskt, det större är av dubbellinjetyp och med 3 människofigurer på. Människofigurerna är 8-40 cm l, varav 3 korta på skeppet. 3 st med tjocka vader, varav 2 med armar, därav 1 med svärd. 1 fragmentarisk/påbörjad människofigur. Fotsulorna är 23-26 cm l, konturhuggna med dubbla sandalband, varav 2 är parställda. Strecken är 6-11 cm l, varav 9 närmast på rad. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning 3x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 3 människofigurer, 4 fotsulor, 2 oobestämbara figurer samt 3 älvkvarnar.Skeppet är 97 cm l.Människofigurerna är 30-40 cm h och falliska. Belägna 1.5 m åt S,på ovansidan av bergsklack. (Jfr bilaga 10-11)Fotsulorna är 16 -26.5 cm.Skeppet, fotsulorna, de obestämbara figurerna och älvkvarnarna bildar ristningsgruppens NNÖ del."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På två avsatser av ett mot bäck och ÖSÖ-sluttande berg. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2.5 m VNV om vägen Underslös-Gurseröd från en punkt på denna somligger 15 m om en på vägen motsatta sidan utgående ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.736601
Longitud: 11.407139
Lämnings-ID: L1967:2436
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 271:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2436