Hällristning L1967:2434 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x0,55 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 2 djurfigurer, 2 fragment och 3 älvkvarnar. Skeppen är 18-33 cm l, obemannade och enkla, varav det mindre är mycket svagt och tunt hugget. Fyrfotadjuren, varav ett med stående ryttare, 36x25 cm och ett falliskt, 31x23 cm. Båda djuren har varsin skålgrop under sina svansar. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Ristningen belägen på 30 graders SSÖ-sluttande vattenöversilad och vittrad häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.6 x 0.55 m (NÖ-SV), bestående av:1 skepp, 2 fyrfotadjur, 3 streck och 1 älvkvarn. Skeppet är 33 cm l, obemannat och enkelt. Fyrfotadjuren, varav ett med stående ryttare, 36 x 25 cm och ett falliskt, 31 x 23 cm. Båda djuren har varsin skålgrop under sina svansar. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.2 cm dj. Ristningen belägen på 30 graders SSÖ-sluttande vattenöversilad och vittrad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,3 m NV om Raä nr 369:1. "
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.680835
Longitud: 11.322945
Lämnings-ID: L1967:2434
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 369:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2434