Hällristning L1967:2430 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,65x2,3 m (NÖ-SV), bestående av 15 skepp, 10 människofigurer, 1 benpar, 1 fotsula, 5 övrigt bestämbara figurer samt 107 älvkvarnar. Skeppen är 14-74 cm l, varav 3 är helt uthuggna, 2 är dubbellinjiga och resten enkellinjiga. Endast ett har bemanningsstreck. Människofigurerna är 21-38 cm h. De 2 största figurerna utgör ett brudpar och 4 av de övriga står i 3 skepp. Fotsulan, belägen på hällens NÖ del, är 27x16 cm och försedd med klackmarkering. Älvkvarnen av vilka ett 60-tal bildar en tät klunga, 26x20 cm, samt från denna utgående dubbelstång, ca 52 cm l och 10 cm br, är i allmänhet 2-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Ristningen är delvis grunt huggen. På ristningshällens V del är ett avflagnat parti, 1x1 m st. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 7x2,5 m (NÖ-SV), bestående av minst 6 skepp, ca 10 människofigurer varav 2 utgör ett brudpar samt 4 stående i 3 skepp, 1 fotsula, några oregelbundna figurer samt ett 80-tal älvkvarnar. Skeppen är 28-75 cm l. De är i allmänhet enkla. Ett, som är 39 cm l är helt uthugget. Människofigurerna är 23-42 cm h. De största figurerna utgör brudparet. Fotsulan, belägen på hällens NÖ del är 27x16 cm, försedd med klackmarkering. Älvkvarnen av vilka ett 60-tal bildar en tät klunga, 26x20 cm, samt från denna utgående dubbelstång, ca 52 cm l och 10 cm br är i allmänhet 2-4 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen är delvis grund. På ristningshällens V del är ett avflagnat parti, 1x1 m st."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan, svagt SSÖ-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m SÖ om byväg. V om manhuset ca 12 m NV om elstolpe. Ca 25 m NNV om utskjutande del av häll i kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.658324
Longitud: 11.361926
Lämnings-ID: L1967:2430
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 422:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2430