Hällristning L1967:2429 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x2,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 5 människofigurer, 1 fotfigur, 7 linjer och fragment, samt 10 skålgropar. Skeppen är 45-114 cm l, av dubbellinjetyp, varav 3 med spant- och bemanningsstreck. Människofigurerna är 19-45 cm l, varav 4 med "bockhorn", därav 1 fragmentarisk. Dessa fyra har kropp bestående av en skålgrop och en har yxa i handen. Den största människofiguren har fyrkantig helt uthuggen kropp och fallos och håller i ett svärd. Fotfiguren är 23x8 cm st, konturhuggen. Linjerna och fragmenten är 10-46 cm l. Av skålgroparna är 9 runda, 3-4,5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. 1 skålgrop är oval, 6,5x3,5 cm st och 0,5 cm dj. Beskrivningen justerad i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6490-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 2,25 x 2,35 m (NV-SÖ), bestående av 8 skepp, 5 människofigurer, 1 fotsula, 3 otydbara figurer och 9 älvkvarnar. Skeppen är 32-110 cm l. De tre största 59, 85, resp. 110 cm l, bemannade och dubbeldäckade. Det största med "fönster" och mellanrum i bemanningsraden. Bland de mindre skeppen är två dubbeldäckade. Människofigurerna är 24-46 cm h. Den största är fallisk och med svärd. De 4 mindre människofigurerna har plymliknande huvudprydnader (horn?) samt i kroppen älvkvarnar. (Ej medräknade förut). En av figurerna har yxa i hand. Fotsulan är 23 cm l och enkel (utan tvärstreck). De otydbara figurerna liknar ofullständiga skepp. De otydbara figurerna är 13-20 cm l. Älvkvarnarna är 2,5-7 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. 5,9 m NV om ristningen ligger ett meterstort runt block av röd granit."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skrovlig, nästan plan häll mot SV."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 30 m Ö om en punkt på markväg (N-S) som ligger 15 m N om V magasinets NÖ hörn. Ca 27 m NÖ om Ö magasinets NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.743304
Longitud: 11.278046
Lämnings-ID: L1967:2429
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 434:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2429