Hällristning L1967:2426 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,63x1,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 2 människofigurer, 5 cirkelfigurer, 4 övrigt bestämbara figurer samt 12 älvkvarnar. Skeppen är 15-72 cm l, varav 2 är bemannade och helt uthuggna. Människofigurerna är 28-44 cm l, varav den största är helt uthuggen, fallisk och med svärd samt lång näsa. Cirkelfigurerna består av 4 ringar, varav den minsta är inne i den största, och 1 cirkelkors, 16 cm i diam. De övrigt bestämbara figurerna består av 4 streck,12-14 cm l, och 1 flat slipyta, 25 x 9 cm (fotsula?). Älvkvarnarna är 2-5 cm i diam. Ristningen är grunt huggen. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.0 x 0.75 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 2 människofigurer. Skeppen är 28-50 cm l varav ett är bemannat och helt uthugget. Människofigurerna är 34 cm l, den ena fallisk och med svärd samt lång näsa, helt uthuggen. Ristningen är grund. Hällen täckt med lava. Möjligen kan fler ristningar framkomma vid rengöring."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan, SÖ-sluttande häll. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.660169
Longitud: 11.36473
Lämnings-ID: L1967:2426
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 421:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2426