Hällristning L1967:2421 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.1x2.9 m (SSÖ-NNV), bestående av24 skepp, 3 människofigurer, 8 fotsulor och 38 älvkvarnar.Skeppen är 17-115 cm l, varav inget helt uthugget.Människofigurerna är 15-20 cm l.Fotsulorna är 19-28 cm l.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och -1.0 cm dj.Belägna på 10 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖNÖ-sluttande häll. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"St Oppen Nordgården, utfarten till landsvägen Sör-Västberg, 30 mSSÖ. 14 m NNÖ om transformator invid väg. (Se K)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.72536
Longitud: 11.362626
Lämnings-ID: L1967:2421
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 278:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2421