Hällristning L1967:2420 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8x0.5-4 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 skepp, 1 människofigur, 1 fotsula, 2 cirkelfigurer, 8 obestämbara figurer och 152älvkvarnar.Skeppen är 20 -59 cm l varav ett är dubbellinjigt och de övriga enkellinjiga. Det dubbellinjiga har förlängd köllinje och har en älvkvarn placerad som bemanningsstreck. De övriga skeppen har 4-8 bemanningsstreck. Två har uppsvängda stävar, ett med djurhuvud.Människofiguren är 28 cm h, adorant med fallos, svärd och ramformig bål.Cirkelfigurerna utgör dels ett något oregelbundet solhjul, 22-24 cm diam, beläget på avsats i S, dels en på den högre avsatsen belägen, 14-15 cm diam, med en inristad älvkvarn.Fotsulan, 23 cm l, är konturristad med dubbla tvärslåar samt belägen mellan block i den NV delen.Älvkvarnarna är 2-8 cm diam och 0.5-2 cm dj. 85 stycken är samladepå en lägre avsats i vattenflöde. Ytterligare ristningar finns under blocksamlingen i NV, där det också finns en husgrund. HällensÖ del är bortsprängd vid anläggandet av landsväg. Ristningen är imålad med falu rödfärg.Belägna på delvis vattenöversilad plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.722258
Longitud: 11.377746
Lämnings-ID: L1967:2420
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 253:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2420