Hällristning L1967:2418 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.9x2.9 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 1 par fotsulor 2 huggna linjer samt 29 älvkvarnar.Av skeppen är ett 38 cm l. De är enkla och obemannade. Ett återfinns högst upp på ristningsytan.Fotsulorna, 23-25 cm l. De är konturhuggna . En är vittrad och ofullständig.De huggna linjerna är 7 cm lÄlvkvarnarna är 1.5-5.0 cm diam och 0.1-0.5 cm dj varav 2 belägnai skeppet och 1 ovanför detsamma.Hällen är Belägen i vattenrinning, på 20 grader sluttande, vittradoch skrovlig häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande, skrovlig häll. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om markväg och 34 m SÖ om nya landsvägen. Ca 6 m SV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.677093
Longitud: 11.351907
Lämnings-ID: L1967:2418
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 211:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2418