Hällristning L1967:2417 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 15,9x5,65 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 15 skepp, 3 människofigurer, 1 fotsula, 1 ramfigur, 2 övriga figurer och 17 älvkvarnar. Skeppen är 45-92 cm l. Det mest särpräglade är figurhugget med uppsvängda stävar prydda med behornade djurhuvuden och med tre armlösa, enbenta och fågelliknande runda människofigurer stående i skeppet. Fotsulan, som är figurhuggen med tvärstreck, är innesluten i en fyrkantig ramfigur, 45x40 cm. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,5 cm dj. Figurerna, som är uppsplittrade i fem grupper är belägna på en större vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 13 x 2 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 1 fyrkantsfigur och 12 älvkvarnar. Skeppen är 45-92 cm l. Fyrkantsfigurerna är 45 x 40 cm. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på vattenöversilad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll, sluttande mot Ö-SÖ. Betesmark, igenväxande."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m NNÖ från R:255, strax nedanför vattenhål."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.724426
Longitud: 11.384066
Lämnings-ID: L1967:2417
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 261:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2417