Hällristning L1967:2416 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,05x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 2 människofigurer. Skeppen är 20 respektive 33 cm l. I vardera skeppet finns en människofigur, som är 24 cm h. Figurerna är tydligtinhuggna. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.05x0.30 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 1 människofigur. Skeppen är 20 respektive 33 cm l. Människofiguren är 24 cm h. Figurerna är tydligt inhuggna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät, plan häll av berg. Gårdsplan (delvis grus övertäckt)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På gårdsplan 16 m Ö om Ladugårds NÖ hörn och i linje med gavel 15 m N om ladugårdsvägg samt 13 m S om uppskjutande bergsrygg vid damm."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653126
Longitud: 11.360279
Lämnings-ID: L1967:2416
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 242:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2416