Hällristning L1967:2412 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,5x3 m (N-S), bestående av minst 17 skepp, 4 människofigurer, 1 djurfigur, några orediga figurer och minst 11 älvkvarnar. Skeppen är 30-105 cm l, varav 5 är helt uthuggna och 3 är av dubbellinjig typ. 6 av skeppen är bemannade. Det mest kända motivet utgörs av en av människofigurerna, som är 73 cm h och fallisk och har två böjda horn på det långt framskjutande huvudet. Figuren håller upp en yxa/hammare framför sig och håller den andra handen på sitt svärd. De övriga människofigurerna är 28-80 cm h, varav den största är mycket otydlig, där bara ena benet är tydligt urskiljbart. Djurfiguren är 18 cm h och är en tvåbent fågel. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägen på 20-45 grader sluttande häll. Nedanför hällristningen är en sentida ristning, bestående av årtalet 1911. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4.5x3 m (N-S), bestående av minst 17 skepp, 2 människofigurer, några orediga figurer och minst 11 älvkvarnar. Skeppen är 30-105 cm l, varav ett helt uthugget med åtta bemanningsstreck. Av människofigurerna är en 73 cm h med två (??) på huvudet och lyft hammare samt liknande vapen i andra handen. Strax framför är den andra, 80 cm h med kraftiga vader. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. Belägen på 20-45 grader sluttande häll. Nedanför hällristningen är en sentida ristning, bestående av årtalet 1911."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ sluttande häll, mot åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart V om gamla gårdsvägen 3 m V om trestammig björk."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682716
Longitud: 11.353826
Lämnings-ID: L1967:2412
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 321:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2412