Hällristning L1967:2406 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,50x2,35 m (NNV-SSÖ), bestående av 9 skepp, 4 människofigurer, 10 linjer och fragment samt 3 skålgropar. Skeppen är 31-59 cm l. 4 är av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanning och spant, 1 med fyra lurblåsare, 1 med 2 människofigurer (överhuggna över skeppet). 4 är av enkellinjetyp, varav 2 med bemanning. 1 är av obestämbar typ pga. skada, med bemanning med hornhjälmar. Flera av skeppen är vittringsskadade. Människofigurerna är 14-25 cm l. 2 har hornhjälmar, varav en ej färdighuggen. 2 har runda kroppar, varav 1 helt uthuggen och 1 ringformad, stående över skepp. Linjerna och fragmenten är 6-24 cm. Skålgroparna är 2,5-3 cm diam och 0,3 cm dj. Spår efter cementlagningar från 1992 finns kvar på hällen. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-64-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 2,6 x 2,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 14 säkra skepp, 2 människofigurer och 6 älvkvarnar. Dessutom förekommer en del rester av huggningar. Skeppen är 25-60 cm l, varav 4 är dubbeldäckade. I ett av dem, som är 34 cm l och beläget längst i N, står människofigurerna. Skepp och människofigurer är överhuggna. Ett annat skepp, 50 cm l, har Y-formade bemanningsstreck. I ett tredje skepp står en fågelliknandefigur, 8 cm h. Diverse avflagningar gör att måtten är osäkra. Avflagningen, som är 3-4 mm dj, kommer att fortsätta genom att rötter kan få fäste i brotten. Människofigurerna är 16 cm h. Den ena med helt uthuggen bål. Älvkvarnarna är 2-3,5 cm diam och 0,1-0,3 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på slät VSV-sluttande granithäll med stora exfoliationsskador och två bompartier. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m SÖ om RAÄ-nr 446. 15 m NÖ om RAÄ-nr 448."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745524
Longitud: 11.271661
Lämnings-ID: L1967:2406
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 449:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2406