Hällristning L1967:2397 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 9,3x4,4 m (NÖ-SV), bestående av 13 skepp, 5 människofigurer, 9 djurfigurer, 1 fotsula, 1 cirkelfigur, 6 övrigt bestämbara figurer, övrigt obestämbara figurer och 62 älvkvarnar. Skeppsfiguerna är 13-56 cm l. Människofigurerna är 20-34 cm h, varav 2 utgör ett brudpar. Djurfigurerna är 14-35 cm l och fyrbenta, varav 2 verkar vara gravida. Fotsulan är 19 cm lång och konturhuggen med en älvkvarn på linjen. Cirkelfiguren är 18 cm i diam och omsluter en cirkel på 12 cm diam med en älvkvarn i mitten. De övrigt bestämbara figurerna består av 2 halvcirklar, 6,5 och 9,5 cm i diam samt 4 streck, som är 7,5-10 cm l. De övrigt obestämbara figurerna är 21x18 cm resp. 22x8 cm. Älvkvarnarna är 1,5-6 cm i diam, varav 3 har "svans". (Raä dnr: 326-3201-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683179
Longitud: 11.34053
Lämnings-ID: L1967:2397
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 345:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2397