Hällristning L1967:2396 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.0x2.0 m, bestående av 2 skepp, 2 mansfigurer samt3 älvkvarnar.Skeppet är 27 respektive 64 cm l. Det kortaste är bemannat med treotydliga linjer.Mansfigurerna är 16 cm l,Älvkvarnarna är 2.5-4 cm diam och 0.2-0.3 cm dj.Ristningen är starkt vittrad med otydliga figurer. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖSÖ sluttande, slät häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m NNÖ om Litslebyristningen. (RAÄ-nr 193) 6 m NV om stup mot SÖ."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683543
Longitud: 11.329623
Lämnings-ID: L1967:2396
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 202:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2396