Hällristning L1967:2394 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 3.20x2.20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp,1 plöjare med 2 dragdjur, 2 små människofigurer, 1 liten djurfigur, några otydliga figurer samt 6 älvkvarnar. Av skeppen är det största 208 cm l. De övriga är 34-47 cm l. Det största är obemannat och beläget på ristningsytans NV del. De små människofigurerna är 18-20 cm l. Den lilla djurfiguren är 18-20 cm l. Plöjningsscenen är 52 cm l. De häri ingående figurerna är grunt huggna, dock tämligen tydliga. Dragdjuren är starkt vittrade. Av älvkvarnarna är 3-4 cm diam. Två är större än de övriga, 14 respektive 16 cm diam. Tilläg dnr 326-3201-2009: Hällristningen består av 5 skepp, 1 plöjare med dragdjur, 2 små människofigurer, 1 liten djurfigur, några otydliga figurer och 8 skålgropar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande parti på SÖ-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m V om åkerkant och 6 m V om gammal gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683328
Longitud: 11.32967
Lämnings-ID: L1967:2394
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 193:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2394