Hällristning L1967:2392 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.4 x 0.9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av1 skepp, 5 människofigurerSkeppet är 55 cm l.Människofigurerna är 40-55 cm l varav 1 kvinna. Två av dem utgör ett brudpar och är belägna i Ö delen av ristningsytan.11 m SV om 1 är2) Hällristning, 2.5 x 1.4 m (VSV-ÖNÖ), bestående av5 skepp, 3 människofigurer, 3 djurfigurer1 rombisk figur och 12 älvkvarnar.Skeppen är 46-60 cm l.Mäniskofigurerna är 25-38 cm l.Djurfigurerna är 13-20 cm l.Den rombiska figuren är 20 cm lÄlvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.1-0.3 cm dj samtnågra streck.Belägen på vattenöversilad, 15 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande häll. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NNV om NV hörnet av boningshus, (i linje med husets långsida). Tuvene. 14 m SSÖ om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.695162
Longitud: 11.352874
Lämnings-ID: L1967:2392
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 302:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2392