Hällristning L1967:2391 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7.5 x 1.0 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 3 skepp och minst 4 Älvkvarnar.Skeppen är 75-160 cm l och bemanade.Älvkvarnarna är 4.5-6.0 cm diam och 0.3-0.6 cm dj.Belägna på 15 grader sluttande häll.Ristningen är täckt med lav och mossa. Troligen framkommer fler figurer vid rengöring.Bilkyrkogård belägen 5 m N om ristningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ sluttande häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m NV om kant av åker, räknat vinkelrätt från en punkt 40 m Ö om Ö trädgårdshörnan."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705838
Longitud: 11.359897
Lämnings-ID: L1967:2391
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 189:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2391