Hällristning L1967:2390 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.2 x 0.5 m (N-S), bestående av 4 skepp och 3 älvkarnar.Av skeppen är tre 30 cm l och obemannade och ett 40 cm l och bemannat.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och grunt huggna. Belägna på starkt vittrad, 5 grader sluttande, häll varför ristningarna är mycket otydliga.Ej besökt vid revideringsinventeringen 1991. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande häll, invid avsprängd bergskant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.709118
Longitud: 11.331028
Lämnings-ID: L1967:2390
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 171:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2390