Hällristning L1967:2388 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,5x1,2 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 fågelfigur och 225 älvkvarnar, varav två osedvanligt stora, 12 respektive 13 cm diam. Skeppen är 15 respektive 34 cm l. De är enkla och belägna framför och nedanför mäniskofiguren, som är 23 cm l, med fallos och scrotum. Relativt grunt huggen. Fågelfiguren är 12 cm h och belägen 12 cm nedanför mansfiguren. Av älvkvarnar är fem belägna ovanför mansfigurens huvud. De flesta är 2-3 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Två är 12 respektive 13 cm diam. Nio är 8 cm diam och belägna invid och S om en spricka. Ytterligare några grunt huggna streck finns på samma hällparti som fågelfiguren. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4.5x1.20 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 mansfigur, 1 fågelfigur och 14 älvkvarnar, varav två osedvanligt stora, 12 respektive 13 cm diam. Skeppen är 15 respektive 34 cm l. De är enkla. Belägna framför och nedanför mansfiguren. Mansfigur är 23 cm l, med fallos och scrotum. Relativt grunt huggen. På hällens S sida på S sidan av en spricka (ÖSÖ-VNV). Fågeln är 12 cm h och belägen 12 cm nedanför mansfiguren. Av älvkvarnar är fem belägna ovanför mansfigurens huvud, de flesta ca 2-3 cm diam och 0.2-0.3 cm dj. Två är 12 respektive 13 cm diam .Nio är 8 cm diam och belägna invid och S om en spricka. Yrrerligare några grunt huggna streck finns på samma hällparti som fågelfiguren."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll på bergskam (N-S). Ung skogsmark (ljungvegetation)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SV om hörn av åker. 41 m S om RAÄ-nr 184:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.707752
Longitud: 11.321463
Lämnings-ID: L1967:2388
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 185:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2388