Hällristning L1967:2387 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10x3 m (Ö-V), bestående av 4 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 1 cirkelfigur, några otydliga figurer samt 25 Älvkvarnar. Skeppen är 20-33 cm l och bemannade. Människofigurerna är 17cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,1-2,5 cm dj. Hällen är vattenöversilad. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.5x1.0 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 2 människofigurer, några otydliga figurer samt minst 22 Älvkvarnar. Skeppen är 2-33 cm l och bemannade. Människofigurerna är 17-25 cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.1-2.5 cm dj. Vidare finns några otydliga figurer, ev ett fyrfotadjur. Hällen är vattenöversilad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan häll på kantparti mot beteshage i S."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m V om NV hörnet av liten ekonomibyggnad. 9 m V om RAÄ-nr 182:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.707904
Longitud: 11.327406
Lämnings-ID: L1967:2387
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 183:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2387