Hällristning L1967:2384 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,8x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 2 fragment och 4 älvkvarnar. Skeppen är 18-112 cm l, två är av enkellinjig typ varav ett med bemanningsstreck. Två är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav ett med X-spant. Människofigurerna är 23-27 cm l, med helt uthuggna kroppar, varav en håller ett spjut, 30 cm l. Fragmenten är 9-13 cm l. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på 30 grader sluttande, vattenöversilad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll mot åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m ÖNÖ om Raä nr 286:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.729104
Longitud: 11.332227
Lämnings-ID: L1967:2384
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 286:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2384