Hällristning L1967:2383 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8x5,5 (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp och 14 älvkvarnar. Skeppen är 35-285 cm l och det största är 33 cm h, dubbellinjigt och med bemanningsstreck. 3 av de övriga skeppen är 2 m l, varav ett som ligger nedanför det största skeppet är dubbellinjigt och de övriga två är enkellinjiga och är belägna överst på hällen. Alla tre saknar bemanning. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,4-2 cm dj. En av dem, 5 cm diam och 1 cm dj, är belägen ovanför det största skeppet. De övriga, ligger samlade i en spridd grupp. 2,3 m ÖNÖ om det största skeppet. Skeppen har varit uppmålade och rester av vit färg fanns kvar vid inventeringstillfället. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 5.5 x 1.5 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 1 skepp och 13 älvkvarnar. Skeppet är 285 cm l och 33 cm h, dubbellinjigt och med bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 12, 4.0-10.0 cm diam och 0.4-2.0 cm dj. En av dem,5 cm diam och 1.0 cm dj, är belägen ovanför skeppet. De övriga, ligger samlade i en spridd grupp 2.3 m ÖNÖ om skeppet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande häll, nedanför avsats."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m NV om byväg från prästgård mot Ulriksdal och Krokholmen. Prästegårdens ägor 1 ïb."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.713287
Longitud: 11.320102
Lämnings-ID: L1967:2383
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 177:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2383