Hällristning L1967:2382 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.0 x 1.0 m (NV-SÖ), bestående av1 skepp, 1 fyrfotadjur , 1 obestämbar figur och 7 älvkvarnar.skeppet är 30 cm lFyrfotadjuret är 23 cm l.Den obestämbara figuren är 17 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.1-1.0 cm dj.Figurerna är tämligen tydliga. De är imålade med någon mörkfärgadsubstans (s k piratmålning).Belägen på vattenöversilad, skrovlig och 30 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande häll. Glesbevuxen bergshöjd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"65 m S om hårnålskurva efter markväg från L Gerum söderut samt 10m V om vägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689526
Longitud: 11.357471
Lämnings-ID: L1967:2382
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 312:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2382