Hällristning L1967:2381 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,1x3,7 m (NV-SÖ), bestående av 8 skepp, 2 djur, 2 människofigurer, 1 ben, 1 fot, 7 skålgropar och 6 otydbabra figurer. Skeppen är 45-80 cm l, varav 7 med bemanningsstreck. Av skeppen är 2 enkellinjiga, 4 dubbellinjiga och 2 helt uthuggna. Av de enkellinjiga skeppen har ett 4 bemanningsstreck och djurhuvudformiga stävar. Det andra är en enkel linje. Av de dubbellinjiga skeppen har ett hästhuvudformiga stävar, 3 spant och 17 bemanningsstreck med skålgropavslutning. 4 av bemanningsstrecken är förlängda till lurar. Ett har 2 spant, djurhuvudformiga stävar och 13 bemanningsstreck med skålgropsavslutning. Skeppet ligger i den st vittringsdelen centralt på ristningsytan. Ett har inåtvända stävar, 2 spant och 7 synliga bemanningsstreck. Också detta skepp ligger i den st vittringsdelen. Det helt uthuggna skeppet har djurhuvudformade stävar och 14 bemanningsstreck. På det minsta är 4 bemanningsstreck förlängda till lurar och samtliga slutar med en skålgrop. På det andra skeppet finns 2 till lurar förlängda bemanningsstreck. Också detta skepp ligger delvis i den st vittringsdelen. Människofigurerna är 32x24 respektive 28x28 cm samt 1 ben och 1 fot till en 3e människofigur. Den största figuren är hittils beskriven som en sittande kvinnofigur. Den mindre figuren påträffades 94 cm SV om den första och är en likadan sittande kvinnofigur, fast i adorantställning med 3 fingrar på varje hand. Figuren är delvis bortvittrad. Samtliga ligger 4 m NV om skepp. Djur, 16-22 cm, varav ett möjligen en hund som står i anslutning till ett av de dubbellinjiga skeppen. Ett är fragmentariskt utan ben. Otydbara figurer består av 2 linjer 5 cm respektive 10 cm l, en V-linje 10 cm en H-liknande linje 11 cm och en böjd linje 9 cm. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. 2 av de förbundna genom en linje. De skålgropar som avslutar bemaninngsstreck är ej medtagna. Äldre beskrivning: Hällristning, 3x2,5 m (N-S), bestående av 8 skepp, och 1 skålgrop. Skeppen är 45-100 cm l varav 7 med bemanningsstreck, några bemanningsstreck förlängda med båglinje till lurar. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,3 cm dj. Huggningen är tydlig, men hällen är svårt vittrad och dessutom mycket smutsig. Den är delvis rengjord, troligen med kaustik soda, som fått rinna ner för hela bergsflaten. Ristningen belägen på 15 graders N-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slättmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m SV om RAÄ-nr Tanum 357:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678671
Longitud: 11.376256
Lämnings-ID: L1967:2381
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 359:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2381