Hällristning L1967:2378 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x1 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 3 skepp och 10 älvkvarnar. Skeppen är 22-30 cm l varav ett med bemanningsstreck och ett med dubbeldäck. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,1-0,6 cm dj. Samtliga skepp på ristningsytan är huggna tvärs över vattenrinnande fåror. Hällen är starkt vittrad. Ristningsytan är belägna på en 15 grader sluttande berghylla. Berget stupar avsevärt mycket brantare såväl ovan som under ristningsytan. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.4 x 1 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 3 skepp och 3 älvkvarnar. Skeppen är 22-30 cm l varav ett med bemanningsstreck och ett med dubbeldäck. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.1-0.6 cm dj. Hällen är satarkt vittrad. Ristningsytan är 15 grader sluttande, men belägen på berg som sluttar avsevärt mycket brantare såväl ovan som under ristningsytan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m N om tomtgräns efter gamla vägen. 20 m ÖNÖ om vägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682543
Longitud: 11.33807
Lämnings-ID: L1967:2378
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 350:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2378