Hällristning L1967:2377 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,7 x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 10 skepp, 1 ring, 2 bönformade figurer och 4 älvkvarnar. Skeppen är 31-70 cm l. Av skeppen är det största, nederst på hällen belägna, dubbeldäckat och har 8 knoppförsedda bemanningsstreck samt 9 "fönster". Ett annat skepp är också dubbeldäckat och har 5 fönster samt verkar vara överhugget. Det översta skeppet är hugget in i ringen. Ytterligare ett annat skepp har ring i stäv. Ringen är 38 cm diam. De bönformade figurerna är 12 cm. lÄlvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.2-0.4 cm dj.Belägen på 10 grader sluttande häll. Vatten rinner från en glacialränna in i ringen och fördelar sig därefter över skeppen. Hällen var vid inventeirngstillfället övertäckt med mossa och risvarför den var svår att upptäcka."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Yta (A)A belägen på S-sluttande häll i vattenrinning. Yta (B) belägen på mycket svagt SSV-sluttande, närmast plan, mycket lätt vittrad granithäll, i vattenrinning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"80 steg NÖ om väg till Viteval längs en skogsstig, mätt från en punkt på vägen som ligger 130 steg NÖ om väg E6. Skogsstigen börjarvid en kurva."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745568
Longitud: 11.305652
Lämnings-ID: L1967:2377
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 440:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2377