Hällristning L1967:2374 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 15x3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 3 människofigurer, 3 fotsulor och 8 älvkvarnar. Skeppen är 23-60 cm l, varav 3 är dubbellinjiga. På människofigurerna är endast benen tydligt urskiljbara övriga delar är fragmentariska och svåra att urskilja. Fotsulorna är 28-30 cm l (NV-SÖ), varav 2 är parställda och konturhuggna och 1 är helt uthuggen. Älvkvarnarna är 3-8 cm i diam och 0,3-0,6 cm dj. Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 2 fotsulor. Fotsulorna är 28 cm l (NV-SÖ), parställda och konturhuggna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt Ö-sluttande häll. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NV om Raä nr 329:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.680504
Longitud: 11.361098
Lämnings-ID: L1967:2374
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 329:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2374