Hällristning L1967:2373 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 2 övrigt obestämbara tecken och 28 älvkvarnar. Skeppen är 23-40 cm l, båda enkellinjiga, varav ett är bemannat och ett mycket enkelt hugget. De övrigt obestämbara tecknen utgörs av en böjd linje med avlångt "huvud", 25 cm l, och ett som kan vara ett litet djur med huvud och två ben samt antydan till svans. Älvkvarnarna är 2-6 cm i diam och 0,2-0,5 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 37x30 cm, bestående av 10 älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergknalle i åker. Sticker upp 2 m över vägbana."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"V toppen av bergknalle, 10 m S om SV hörnet av V ladugården. 5 mN om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.658556
Longitud: 11.362671
Lämnings-ID: L1967:2373
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 416:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2373