Hällristning L1967:2372 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x0,75 m (ÖSÖ-VNV), beståendeende av 10 skepp, 2 människofigurer och 11 älvkvarnar. Skeppen, som är 12-40 cm l, är alla bemannade. Ett är dubbeldäckat och med "fönster" och 6 är het uthuggna. Människofigurerna är 15-20 cm h, varav en är fallisk med svärd och en är fragmentarisk med bara benen och huvudet synliga. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen på 20 grader sluttande häll. Kringliggande partier av hällen är vittrade. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.5 x 0.75 m (VNV-ÖSÖ), beståendeende av 9 skepp, 1 mansfigur och 4 älvkvarnar. Skeppen är 18-40 cm l. Alla är bemannade. Ett är dubbeldäckat och med "fönster". Mansfiguren är 20 cm h. Älvkvarnarna är 3.5-4.0 cm diam och 0.1-0.4 cm dj. Belägen på 20 grader sluttande häll. Kringliggande partier av hällen är vittrade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skrovlig, SÖ-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 NV om RAÄ-nr 410:1. 13 m VNV om beteshage. Ca 60 m SV om RAÄ-nr 408:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.651091
Longitud: 11.363316
Lämnings-ID: L1967:2372
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 411:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2372