Hällristning L1967:2367 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.2x1. m (NÖ-SV), bestående av2 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppen är 52 respektive 33 cm l. Ett skepp dubbeldäckat, 52 cm loch ett 33 cm l. Det längsta med åtta bemanningsstreck och med roderliknande bihang. Det kortare är 33 cm l, enkeldäckat och med åtta bemanningsstreck. Resten av ristningsytan är täckt av rester från en halmstack samt däröver liggande stenblock.Älvkvarnarna är 2.5-3.5 cm diam och 0.1-0.2 cm dj1 m och SÖ om nr 1 är2) Sentida ristning. Nedtill på hällen där nr 1 är belägen finns ett A inhugget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan häll mot SÖ i kanten av stenhög i numera avverkad skogsterräng."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m rakt NV om åkerkant av. 5 m rakt SÖ om stengärdesgård. Ca 30m VSV om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.702939
Longitud: 11.377729
Lämnings-ID: L1967:2367
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 237:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2367