Hällristning L1967:2366 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.30 x 1.00 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1 skeppsstäv och 7 Älvkvarnar.Skeppen är 0.3, 0.52 respektive 0.53. Två är dubbeldäckade och etthar tre bemanningsstreck.Skeppsstäven är 25 cm lÄlvkvarnarna är 2.5-3.5 cm diam och 0.1-0.3 cm dj.Två nutida borrhål i S kanten.Belägna i vattenrinning på svartfärgad, 25 graders sluttande, häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande häll. Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om gamla landsvägen. Gamla mejeriet. Ca 75 m SV om manhus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.679293
Longitud: 11.35325
Lämnings-ID: L1967:2366
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 210:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2366