Hällristning L1967:2364 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.26x0.23 m, bestående av 1 nätformig figur och1 älvkvarnNätfiguren har 19 maskor.Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm dj och belägen 4 m Sv om nätfiguren.19 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 2.0x0.75 m (N-S), bestående av3 skepp och 6 älvkvarnar.Skeppen är 21-50 cm l, otydliga och enkellinjiga.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.2-0.4 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ sluttande, slät häll. Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 5 m NNV om landsvägen Tanum-Östad, mätt från en punkt som ligger 28 m SV om gångstig in till stora Fossumsristningen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.723609
Longitud: 11.383276
Lämnings-ID: L1967:2364
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 260:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2364