Hällristning L1967:2363 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x5,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 20 skepp,1 kvinnofigur, 2 människofigur, 1 fyrfotadjur och 28 älvkvarnar. Skeppen är 23-60 cm l, varav 13 är bemannade även med streck som är längre än de övriga och svängda. Kvinnofiguren är 27 cm h och håller en stav framför sig. Människofigurerna är 17-28 cm h, varav den mindre består av en cirkel med huvud och ben och den större är helt uthuggen, är fallisk och har svärd och yxa.Fyrfotadjuret har horn och belägen i ristningens nedre del. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,4-0,6 cm dj, varav sex bildar en rad i ristningens nedre del. Belägen på vattenöversilad häll. Hällen är skadad genom avflagning. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 6x5.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 20 skepp,1 kvinnofigur, 1 människofigur, 1 fyrfotadjur och 10 älvkvarnar. Skeppen är 23-60 cm l, varav 13 är bemannade även med streck som är längre än de övriga och svängda. Kvinnofiguren är 27 cm h och håller en stav framför sig. 1 Människofiguren är 17 cm h och bestående av en cirkel med huvud och ben. Fyrfotadjuret har horn och belägen i ristningens nedre del. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.4-0.6 cm dj, varav sex bildar en rad i ristningens nedre del. Belägen på vattenöversilad häll. Hällen är skadad genom avflagning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ-sluttande häll. Skogsmark ( gles blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vägen Tanum-Bullaren 430 m ÖNÖ om Varlös gård, infart till skogsväg, därifrån 45 m."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.731521
Longitud: 11.398871
Lämnings-ID: L1967:2363
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 274:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2363