Hällristning L1967:2355 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,15x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp och 8 älvkvarnar. Skeppen är 16-83 cm långa, varav 2 är dubbellinjiga och fragmentariska, 1 är dubbellinjigt med 12 bemanningsstreck, 1 är enkellinjigt med 3 bemanningsstreck och spiralformad akter och 3 utgörs endast av böjda linjer. Under kölen på ett av skeppen finns en vågig linje som antingen kan symbolisera vågor eller en orm. Älvkvarnarna är 2,5-4 cm i diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 80 x 60 cm (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp. Dessa är 26-80 cm l. Belägna på 20 grader sluttande, övermossad häll.Troligen finns fler figurer både ovan- och nedanför."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande berg. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNV om ägogräns, mätt från en punkt på ägogränsen som ligger 20 m VSV om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688161
Longitud: 11.338223
Lämnings-ID: L1967:2355
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 131:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2355