Hällristning L1967:2353 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällrsitningsområde, 7,2x4 m (NÖ-SV), bestående av 3 hällristningar (A-C), med sammantaget 5 skepp, 2 djurfigurer, 2 linjer och 3 skålgropar. A) Hällristning, 0,8x0,7 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 djurfigur. Skeppet är 83 cm l, av dubbellinjetyp och med tre spantstreck samt ett hjulkors mellan relings- och källinje i N (höger). Djurfiguren är 40 cm l, bestående av en hingst med ryttare. Ryttaren har yxa/sköld i handen. 3,5 m ÖNÖ därom är: B) Hällristning, bestående av 1 skepp, 22 cm l, av dubbellinjetyp.Ca 2,7 m NNÖ därom är: C) Hällristning, 2,35x1,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 djurfigur, 2 linjer och 3 skålgropar. Skeppen är 20-29 cm l, varav 2 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp. De två minsta skeppen är mycket tunt prickhuggna. Djurfiguren är 33 cm l och består av en häst. Linjerna, varav den ena är böjd, mäter 12-24 cm. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Beskrivningen justerad i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6490-2016) Äldre beskrivning: Hällristning bestående av 3 skepp och 1 ryttarfigur, 1 djurfigur och 6 älvkvarnar. Av skeppen är ett 85 cm l, utan bemanningsstreck och beläget högst upp på sluttningen. 3,5 m längre ned, rakt åt Ö är ett litet dubbeldäckat skepp, 21 cm l. 2,7 m längre ned och NNÖ är ett dubbeldäckat skepp, 28 cm l, med 2 små uthuggningar, 3 cm st, mellan däcken. Ryttarfiguren är 35 cm l, med ben under djurets buk och lyfta armar. Djuret har lång svans och är falliskt. Belägna överst på ristningsytan. 1,8 m N härom är 1 enkelt djur. Älvkvarnarna är spridda över mittpartiet tillsammans med några streck. Belägna på fuktig, 20-40 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Beläget på delvis brant och slät NÖ-sluttande ovittrat granitberg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m V om hörn av åker. 12 m V om stengärdesgård. Ca 125 m VSV om Orrekläpp station."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.67678
Longitud: 11.326227
Lämnings-ID: L1967:2353
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 241:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2353