Hällristning L1967:2344 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1. Hällristning, 3x3 m, bestående av 3 skepp, 1 människofigur1 streck och 7 älvkvarnarAv skeppen, 22-33 cm l, är ett 33 cm l, bemannat med 5 streck. Detvå andra bestående av enkla köllinjer.Människofiguren, 13 cm h, är grunt huggen och står i adorantställning i nedersta skeppet.Strecket är 14 cm lÄlvkvarnarna är 3-4.5 cm diam och 0.4-0.8 cm dj, ligger spridda.3 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 70x50 cm (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 1 älvkvarn.Skeppen 29-40 cm l är enkla och bemannade med 6 respektive 7 streck.Älvkarnen , 4 cm diam och 0.2 cm dj, ligger under skeppen. Tämligen djupt huggen.8.5 m S om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, 25x5.5 cm (NÖ-SV), bestående av 2 älvkvarnar. Dessa är 5.5 cm diam och 1.0-1.2 cm dj.Hällarna delvis släta i vattenslipade rännor.Hela det kullriga hällpartiet utgör avvattningsrännor från bergetNNV-SSÖ och var täckt av lav och mossor. Vattnet uppsamlas i brunnvid vägen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ sluttande, kullriga hällar, delvis släta."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NNV om magasinsbyggnads NV hörnet av magasinsbyggnad. (Avserundernummer 1) Ca 30 VSV om körväg vid brunn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701557
Longitud: 11.349016
Lämnings-ID: L1967:2344
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 515:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2344