Hällristning L1967:2325 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.8 x 1.0 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp och4 älvkvarnar.Skeppen är 38-86 cm l, tre är av enkellinjetyp med bemanningsstreck och ett är av dubbellinjetyp.Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägen på flack häll.0.8 m SSÖ om 1 är:2) Hällristning, 2.3 x 1.5 m (N-S), bestående av 4 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 1 ringkors, 1 avlång fördjupning och 17 älvkvarnar.Skeppen är 40-85 cm l, ett av enkellinjetyp och tre av dubbellinjetyp med bemanningsstreck.Människofiguren är 31 cm l och med helt uthuggen kropp.Djurfiguren är 27 cm l med fyra ben, horn och helt uthuggen kropp.Ringkorset är 39 cm diam och har dubbel ytterring.Älvkvarnarna är 3.5 cm diam och 0.5-1.0 cm dj.Den avlånga fördjupningen är 18 x 4 cm och 1 cm dj.Belägen på svagt Ö sluttande häll.1.5 m SSV om 2 är:3) Hällristning, bestående av 1 obestämbar figur. Denna är 20 x 10cm. Belägen på en plan hällyta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö sluttande häll. Gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.7258
Longitud: 11.329856
Lämnings-ID: L1967:2325
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 295:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2325