Hällristning L1967:2323 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 4 människofigurer, 1 djurfigur, 1 spiralfigur, 1 fragment och 2 älvkvarnar. Skeppet är 18 cm l och utan bemanningsstreck. Människofigurerna är 13-18 cm l varav de två N är spegelvända och håller varandra i armarna. En nyupptäckt människofigur är belägen på den inre kanten av en plan klipphylla under de övriga figurerna. Djurfiguren är 18 cm l och har fyra korta ben. Spiralfiguren är 33 cm l och består av två förenade spiraler (spiralfibula). Fragmentet är 7 cm l. Belägna på 70 grader sluttande, vattenöversilad häll med plan klipphylla underst. (Raä dnr: 326-3201-20099 - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.6x0.4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 3 människofigurer, 1 djurfigur 1 spiralfigur, och 1 fragment. Skeppet är 18 cm l och utan bemanningsstreck. Människofigurerna är 13-17 cm l varav de två N är spegelvänd. Djurfigur är 18 cm l. Spiralfiguren är 33 cm l och består av två förenade spiraler. Fragmentet är 7 cm l. Belägna på 70 grader sluttande, vattenöversilad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll mot åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om vägen Tanumshede-Lur. Ristningen ligger i linje med V-gaveln av boningshuset på andra sidan vägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.729056
Longitud: 11.332119
Lämnings-ID: L1967:2323
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 286:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2323