Hällristning L1967:2321 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 2 hällristningsytor (A och B) med sammantaget 5 linjer, 15 skålgropar, 3 skepp, 3 djurfigurer och 1 fotfigur samt några obestämbara figurer. A) Hällristning, 1,46x0,05 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 linje och 2 skålgropar. Linjen är 5 cm l. Skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,5 cm dj. 1,5 m VSV om hällristning A är: B) Hällristning, 2,85x1,30 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 3 djurfigurer, 1 fotfigur, 4 linjer och 13 skålgropar. Skeppen är 38-82 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning, 1 med helt uthugget skrov utan bemanning och 1 som är dubbellinjigt på ena sidan och helt uthugget på andra sidan, med 4 bemanningsstreck. Djurfigurerna är 28-31 cm l, fyrbenta med kort svans, varav 1 fallisk. Linjerna är 4-14 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. De tre nordligaste ligger mitt i en vittring och endast groparnas bottnar är bevarade. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-64-2017) Tidigare beskrivning: Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Denna är 5 cm diam och 0,3 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SSV-sluttande granithäll på bergås i skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745557
Longitud: 11.271269
Lämnings-ID: L1967:2321
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 447:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2321