Hällristning L1967:1429 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:1429 i Tanum
Foto av Hällristning L1967:1429 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.8x1.4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 3 människofigurer, 1 fragment och 27 älvkvarnar.Skeppet är 60 cm l, av enkellijetyp med bemanningsstreck.Människofigurerna är 14-21 cm l med helt uthuggna, fyrkantiga kroppar. Två av dem saknar huvuden.Fragmentet är 7 cm l.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Belägen på SÖ-sluttande häll.5 m S om nr 1 är2) Område med härdar, av okänd utsträckning. Området utgör numeravall och inget kunde iakttagas.3 m SSÖ om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, 1.8x0.7 m (NNV-SSÖ), bestående av 18 älvkvarnar. Dessa är 3-7 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Fyra av älvkvarnarnaär huggna i en spricka. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande berghäll. Hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.73018
Longitud: 11.361916
Lämnings-ID: L1967:1429
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1372:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/be88dcba-d092-4fbd-a671-7322a0b48d02