Hällristning L1960:7938 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2 m (N-S), bestående av 1 skepp och 16 älvkvarnar. Skeppet är 110 cm l och brett dubbellinjigt och delvis bemannat. Den vänstra delen är grunt och otydligt huggen. Älvkvarnarna är 2-4 cm i diam och spridda över ytan. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen 27 m NV om torp (Tanum 406:1) och 16 m N om Tanum 407:1"
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653994
Longitud: 11.352045
Lämnings-ID: L1960:7938
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2193
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7938